Van feedback kun je leren

Als leerkracht geef je de leerlingen dagelijks feedback op hun schoolwerk. Je weet dat dat stimulerend werkt en uiteindelijk goed is voor het kind. Maar waarom draait een leerkracht niet eens de rollen om? Als je kinderen feedback laat geven, daar leert de leerkracht van. Het is tijd om eens bij de leerlingen na te vragen wat zij van het onderwijs vinden. Daarnaast kun je als leerkracht ook veel van je collega’s leren door elkaar te observeren. Tijd voor goede feedback!

Opbouwend

Kinderen geven je eigenlijk al feedback door hun houding of door hoe ze reageren op wat je ze vertelt. Maar door ze rechtstreeks te vragen naar feedback, voelen ze zichzelf serieus genomen. Met deze feedback onderwijs willen verbeteren is echt een aanrader. Het is namelijk geënt op jouw leerlingen en op wat zij van het onderwijs verwachten. Je kunt er zelfs een onderwijsmoment aan vast plakken. Feedback geven is immers iets wat je moet leren. Het is absoluut niet hetzelfde als commentaar leveren. Het is een manier van opbouwende kritiek. Aan leerkrachten de taak om ze te leren feedback geven en dan ook echt wat met die feedback te doen zodat het onderwijs er beter van wordt.

Veranderen door feedback

Als je je onderwijs door feedback wil verbeteren, is één ding heel belangrijk. Je moet ervoor openstaan en met de opmerkingen aan de slag gaan. Het is daarom nuttig als je feedback krijgt waar je wat mee kunt. Als een leerling jou vertelt dat je zo aardig bent, dan kun je daar niet zo veel mee. Behalve er een goed gevoel van krijgen. Als een leerling uitlegt hoe het baat heeft bij bepaalde uitleg en hoe dat wellicht beter kan, dan kan een leerkracht ermee aan de slag. Wist je dat dit uiteindelijk goed is voor de band tussen de leerkracht en de leerling? Die laatste voelt zich gehoord en de relatie wordt erdoor versterkt.

Van elkaar leren

Niet alleen van leerlingen kunnen leerkracht veel leren, ook van hun collega’s. Zo is het bijvoorbeeld een aanrader om elkaars lessen te observeren. Hiermee kun je goed onderbouwde feedback geven, waar je elkaar mee helpt. Dit lijkt iets dat veel tijd kost, maar uiteindelijk levert het je echt wat op. En als je het bij elkaar doet, help je dus ook elkaar. Stel elkaar de vraag: hoe kan ik het beter doen. Dit geeft je inzicht in verbeterpunten maar maakt je ook meer bekwaam. En dat is uiteindelijk het doel van feedback geven.

Ik vind …

De belangrijkste stelregel bij feedback is dat je niet oordeelt. Begint je zin met ‘ik vind’ dan is dat geen feedback. Je geeft goede feedback als je bijvoorbeeld focus hebt op het effect dat de leerkracht heeft op leerlingen. Dat is immers de groep waaraan lesgegeven moet worden. Het is daarnaast slim om elkaar een leervraag te stellen. Je collega weet dan waar die op moet letten en hoe hij zijn feedback kan geven. De feedback die je krijgt is heel gericht en daarom beter. Het is ook eenvoudiger om elkaar te beoordelen, omdat je weet wat er van je verwacht wordt. Het is wel verstandig dat je de feedback opbouwt. Stap voor stap ga je samen naar beter onderwijs.